Палажэнне аб Галоўным статыстычным упраўленні Віцебскай вобласці

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Віцебскай вобласці (далей - Галоўнае ўпраўленне) з'яўляецца тэрытарыяльным органам дзяржаўнай статыстыкі, ажыццяўляе рэгуляванне і кіраванне дзяржаўнай статыстыкай ў Віцебскай вобласці.

Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца дзяржаўным органам, падпарадкаваным непасрэдна Нацыянальнаму статыстычнаму камітэту Рэспублікі Беларусь (далей - Белстат).

2. Галоўнае ўпраўленне ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, законамі, актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным стандартам Рэспублікі Беларусь СТБ ISO 9001-2015 «сістэмы менеджменту якасці. Патрабаванні», ацверджаным пастановай Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 58, іншымі актамі заканадаўства, загадамі, указаннямі Белстата, дакументамі сістэмы менеджменту якасці органаў дзяржаўнай статыстыкі (далей - СМЯ), сапраўдным палажэннем і незалежна пры ажыццяўленні дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці.

3. Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае бягучы (разліковы) рахунак і іншыя рахункі ў банках, пячатку і бланкі з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем.

4. У структуру Галоўнага ўпраўлення ўваходзяць аддзелы статыстыкі ў раёнах і гарадах.

5. Фінансаванне дзейнасці Галоўнага ўпраўлення ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам.

6. Маёмасць Галоўнага ўпраўлення знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь і замацавана за ім на праве аператыўнага кіравання.

ГЛАВА 2
АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ, ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

7. Асноўнымі задачамі Галоўнага ўпраўлення з'яўляюцца:

7.1. ажыццяўленне дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці з выкананнем прынцыпаў дзяржаўнай статыстыкі;

7.2. задавальненне патрэбы грамадства, дзяржавы і міжнароднай супольнасці ў афіцыйнай статыстычнай інфармацыі.

8. Галоўнае кіраванне ў адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі мае права:

8.1. атрымліваць на бязвыплатнай аснове з прытрымліваннем патрабаванняў, устаноўленых заканадаўчымі актамі, ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый адміністрацыйныя дадзеных, іншую інфармацыю, у тым ліку распаўсюджванне і (або) даванне якіх абмежавана, за выключэннем звестак, якія састаўляюць дзяржаўныя сакрэты, неабходныя для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.2. карыстацца на бязвыплатнай аснове з прытрымліваннем патрабаванняў, устаноўленых заканадаўчымі актамі, інфармацыйнымі рэсурсамі (сістэмамі), базамі (банкамі) дадзеных дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, у тым ліку якія ўтрымліваюць інфармацыю, распаўсюджванне і (або) даванне якой абмежавана, атрымліваць з іх звесткі, за выключэннем звестак, якія састаўляюць дзяржаўныя сакрэты, а таксама мець да іх доступ, уключаючы аддалены, пры дапамозе агульнадзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы, калі яе выкарыстанне з'яўляецца абавязковых, або на падставе пагаднення аб інфармацыйным узаемадзеянні і (або) па запыце для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.3. атрымліваць на бязвыплатнай аснове электронныя паслугі, якія аказваюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі, неабходныя для ажыццяўлення дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці, на падставе пагадненняў (дагавораў) на аказанне электронных паслуг;

8.4. фарміраваць і весці статыстычны рэгістр;

8.5. арганізоўваць і праводзіць цэнтралізаваныя дзяржаўныя статыстычныя назіранні;

8.6. атрымліваць на бязвыплатнай аснове, калі іншае не вызначана заканадаўствам, ад рэспандэнтаў першасныя статыстычныя даныя, у тым ліку інфармацыю, распаўсюджванне і (або) даванне якой абмежавана, у аб'ёме і тэрміны, прызначаныя ў формах дзяржаўных статыстычных назіранняў;

8.7.атрымліваць на бязвыплатнай аснове ў парадку, устаноўленым Белстатом, ад дзяржаўных арганізацый, упаўнаважаных на вядзенне дзяржаўнай статыстыкі, першасныя статыстычныя даныя па праведзеных нецэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіраннях і афіцыйную статыстычную інфармацыю;

8.8. правяраць верагоднасць першасных статыстычных даных шляхам параўнання іх з данымі першасных уліковых і іншых дакументаў, наведваць з гэтай мэтай тэрыторыю і памяшканні (акрамя жылых) дзяржаўных органаў, іншых арганізацый (за выключэннем арганізацый, якія ў адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь карыстаюцца дыпламатычным імунітэтам), іх адасобленых падраздзяленняў, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў, атрымліваць звесткі з баз (банкаў) дадзеных якія правяраюцца суб'ектаў;

8.9. патрабаваць і атрымліваць ад рэспандэнта неабходныя растлумачэнні, дакументы (іх копіі) і іншыя матэрыялы пры арганізацыі і правядзенні дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміраванні афіцыйнай статыстычнай інфармацыі і (або) у выпадку выяўлення скажэнняў у даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці;

8.10. даваць рэспандэнту абавязковыя для выканання ўказання аб ліквідацыі выяўленых скажэнняў у даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці і (або) уносіць змяненні ў афіцыйную статыстычную інфармацыю ў выпадку выяўлення скажэнняў у даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці;

8.11. прымаць у граніцах сваёй кампетэнцыі рашэнні, абавязковыя для выканання рэспандэнтамі, у тым ліку змяняць рэспандэнтам парадак прадстаўлення першасных статыстычных даных;

8.12. даваць растлумачэнні аб арганізацыі і вядзенні дзяржаўнай статыстыкі ў Віцебскай вобласці, выкарыстанні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі, каменціраваць няправільныя выкарыстанне або трактоўку афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.13. прывабліваць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, юрыдычных і фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў;

8.14. ажыццяўляць супрацоўніцтва ў вобласці дзяржаўнай статыстыкі са статыстычнымі органамі замежных дзяржаў, міжнароднымі арганізацыямі і органамі міждзяржаўных утварэнняў;

8.15. распаўсюджваць на платнай аснове, калі іншае не вызначана заканадаўствам, афіцыйную статыстычную інфармацыю і аказваць іншыя інфармацыйныя паслугі праз арганізацыі, створаныя Белстатом;

8.16. карыстацца іншымі правамі, прадугледжанымі заканадаўствам і лакальнымі прававымі актамі Белстата.

9. Галоўнае ўпраўленне, у адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі, абавязана:

9.1. ва ўстаноўленым парадку ўносіць у Белстат прапановы па ўдасканаленні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі для арганізацыі і правядзення цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў і фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.2. прымаць удзел у распрацоўцы праектаў стратэгіі развіцця дзяржаўнай статыстыкі і праграмы статыстычных работ;

9.3. выключаны;

9.4. даваць рэспандэнтам пры правядзенні цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў доступ да спецыялізаванага праграмнага забеспячэння для прадстаўлення першасных статыстычных даных у выглядзе электроннага дакумента або забяспечваць магчымасць прадстаўлення рэспандэнтамі першасных статыстычных даных у іншай форме, устаноўленай Белстатом;

9.5. ажыццяўляць метадалагічнае кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў у выпадку іх правядзення;

9.6. забяспечваць канфідэнцыяльнасць першасных статыстычных і індывідуальных адміністрацыйных даных і іх выкарыстанне ў мэтах выканання задач дзяржаўнай статыстыкі;

9.6.1 фарміраваць афіцыйную статыстычную інфармацыю;

9.7. прадстаўляць афіцыйную статыстычную інфармацыю мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, Саветам дэпутатаў, тэрытарыяльным органам дзяржаўнага кіравання Віцебскай вобласці, а таксама распаўсюджваць і (або) прадстаўляць афіцыйную статыстычную інфармацыю іншым карыстальнікам у парадку, устаноўленым заканадаўствам;

9.8. забяспечваць роўны доступ карыстальнікаў да афіцыйнай статыстычнай інфармацыі і метадалогіі яе фарміравання;

9.9. забяспечваць вядзенне баз (банкаў) даных афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.10. забяспечваць функцыянаванне і развіццё інфармацыйных рэсурсаў (сістэм), комплексаў праграмна-тэхнічных сродкаў, неабходных для ажыццяўлення дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці;

9.11. забяспечваць захаванасць інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана;

9.12. ва ўстаноўленым парадку разглядаць звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама юрыдычных асоб па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Галоўнага ўпраўлення;

9.13. забяспечваць мабілізацыйную падрыхтоўку Галоўнага ўпраўлення, а таксама кантроль і каардынацыю дзейнасці аддзелаў статыстыкі ў раёнах і гарадах па іх мабiлiзацыйнай падрыхтоўцы;

9.131. ажыццяўляць дзяржаўную статыстычную дзейнасць у дпаведнасці з патрабаваннямі дакументаў СМЯ;

9.14. выконваць iншыя абавязкi ў адпаведнасцi з заканадаўствам і лакальнымі прававымі актамі Белстата.

ГЛАВА 3
ОРГАНЫ КІРАВАННЯ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

10. Галоўнае ўпраўленне ўзначальвае начальнік, які прызначаецца на пасаду i вызваляецца ад пасады Старшынёй Белстата.

11. Начальнік Галоўнага ўпраўлення падпарадкоўваецца Старшыні Белстата.

12. Начальнік Галоўнага ўпраўлення мае двух намеснікаў, у тым ліку аднаго першага.

Намеснікі начальніка Галоўнага ўпраўлення прызначаюцца на пасады i вызваляюцца ад пасад Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

13. Начальнік Галоўнага ўпраўлення:

13.1. кіруе дзейнасцю Галоўнага ўпраўлення і нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на Галоўнае ўпраўленне задач;

13.2. зацвярджае структуру i штатны расклад Галоўнага ўпраўлення ў межах устаноўленай агульнай колькасці работнікаў Галоўнага ўпраўлення і фонду аплаты іх працы ў парадку, якi вызначаецца Белстатам;

13.3. размяркоўвае абавязкi памiж намеснікамі начальніка Галоўнага ўпраўлення, вызначае паўнамоцтвы кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення;

13.4. зацвярджае палажэннi аб структурных падраздзяленнях Галоўнага ўпраўлення;

13.5. выключаны;

13.6. прымае на работу i звальняе работнiкаў Галоўнага кіравання ў адпаведнасці з заканадаўствам;

13.7. арганізоўвае падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі работнікаў Галоўнага ўпраўлення;

13.8. ва ўстаноўленым парадку ўносіць у Белстат прадстаўленні аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі, прысваенні ганаровых званняў і ўжыванні іншых формаў заахвочвання да работнікаў Галоўнага ўпраўлення;

13.9. рэалізуе ў адпаведнасці з заканадаўствам, у межах сваёй кампетэнцыі, права на валоданне, карыстанне і распараджэнне дзяржаўнай маёмасцю, якая адносіцца да рэспубліканскай уласнасці;

13.10. дзейнічае без даверанасці ад імя Галоўнага ўпраўлення, прадстаўляе яго інтарэсы ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем, у парадку, устаноўленым заканадаўствам, распараджаецца сродкамі і маёмасцю Галоўнага ўпраўлення, адкрывае рахункі ў банках, заключае дагаворы ў межах сваёй кампетэнцыі;

13.11. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўствам і лакальнымі прававымі актамі Белстата.

14. У Галоўным упраўленні ствараецца калегія, у склад якой уваходзяць начальнік Галоўнага ўпраўлення (старшыня калегіі), яго намеснікі, кіраўнікі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення.

Колькасць і персанальны склад калегіі зацвярджаюцца Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

Пасяджэнні калегіі праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз у месяц. У адсутнасць начальніка Галоўнага ўпраўлення пасяджэнне калегіі праводзіцца яго першым намеснікам.

Пасяджэнне калегіі лічыцца правамоцным, калі на ім прысутнічае не менш як дзве трэці членаў калегіі.

Рашэння калегіі прымаюцца простай большасцю галасоў яе членаў, прысутных на пасяджэнні, і афармляюцца пратаколамі. У выпадку роўнасці галасоў прынятым лiчыцца рашэнне, за якое прагаласаваў старшынствуючы.

Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
210601, г. Віцебск, вул. Леніна, 10а
Эл. пошта: vitebsk@belstat.gov.by
ГСУ Віцебскай вобл. ў Facebook www.facebook.com/vitebskbelstat