Адміністрацыйныя працэдуры

Пералік
 адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляе
 Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Віцебскай вобласці
 па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200
«Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

  

№ пункту па пераліку

Назва адміністрацыйнай працэдуры

РАЗДЗЕЛ 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1. Прыняцце рашэнняў:

1.1.5.

Аб прыняцці на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб раздзяленні (аб'яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

1.1.7.

Пра зняцце грамадзян з уліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1.

Пра тое, што грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.3.9.

Пра прадастаўленне (непрадастаўленне) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылога памяшкання

РАЗДЗЕЛ 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1.

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

2.2.

Выдача даведкі пра месца працы, службы і пасаду, якую займае грамадзянін

2.3.

Выдача даведкі пра перыяд працы, службы

2.4

Выдача даведкі пра памер заработнай платы (грашовага спажытку, штомесячнага грашовага забеспячэння)

2.5.

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

2.6.

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2.8.

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у  арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

2.9.

Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

2.9.1

Прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

2.12.

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сямей

2.13.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

2.14.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна даглядае дзіця

2.16.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі, медыцынскай абілітацыі

2.18.

Выдача даведкі пра памер дапамогі на дзяцей і перыяд яе выплаты

2.18.1 Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей

2.19.

Выдача даведкі пра выхад на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і прыпыненне выплаты дапамогі

2.20.

Выдача даведкі пра ўтрыманне аліментаў і іх памеры

2.24.

Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай  у лагер з кругласутачным знаходжаннем

2.25.

Выдача даведкі пра знаходжанне ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

2.29.

Выдача даведкі пра перыяд, за які была выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

2.35.

Выплата дапамогі на пахаванне

2.35.1 Выплата аднаразовай дапамогі ў выпадку смерці дзяржаўнага грамадзянскага служачага

2.44.

Выдача даведкі пра невыдзяленне пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

РАЗДЗЕЛ 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛОЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРУ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ

18.7.

Выдача даведкі пра наяўнасць (адсутнасць) выканаўчых лістоў і (альбо) іншых патрабаванняў пра спагнанне з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязаннях перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання пра выхад з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

18.13.

Выдача даведкі пра даходы, пра вылічаныя і ўтрыманыя сумы падаходнага падатку з фізічных асоб

 

Заўвага. Інфармацыя пра парадак ажыццяўлення канкрэтнай адміністрацыйнай працэдуры і ўзоры заяў размешчаны на стэндзе. Заява ў электроннай форме падаецца праз адзіны партал электронных паслуг. Пісьмовыя заявы прымаюцца ў працоўныя дні з 8-00 да 17-00 (прыём грамадзян з заявай аб ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур (за выключэннем адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ў дачыненні сваіх работнікаў) можа праводзіцца адзін раз у тыдзень - з 17.00 да 20.00 гадзін па папярэднім запісе грамадзяніна).

Тэлефоны для даведак:

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці
Каралькова Наталля Аляксандраўна – вядучы бухгалтар аддзела фінансаў
тэл. 8 (0212) 43-69-66, каб. 606
Сямёнава Вольга Фёдараўна – галоўны спецыяліст аддзела арганізацыйна-кадравай і прававой работы
тэл. 8 (0212) 25-00-64, каб. 701


Камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні работнікаў
Сініцкая Вікторыя Аляксандраўна – галоўны спецыяліст аддзела статыстыкі прамысловасці, навукі і інавацый
тэл. 8 (0212) 23-60-54, каб. 605
Касцюкова Вольга Валянцінаўна – галоўны спецыяліст аддзела статыстыкі фінансаў 
тэл. 8 (0212) 43-68-99, каб. 603


Камісія па жыллёвых пытаннях
Гуляева Алена Юр'еўна – намеснік начальніка Галоўнага упраўлення
тэл.8 (0212) 23-61-65, каб. 808
Сабалеўская Алена Анатольеўна – начальнік аддзела статыстыкі інвестыцый і будаўніцтва
тэл. 8 (0212) 43-68-98, каб. 706


Аддзел фінансаў
Каралькова Наталля Аляксандраўна – вядучы бухгалтар
тэл.8 (0212) 43-69-66, каб. 606


Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы:
Дзянісенка Аксана Генадзьеўна – намеснік начальніка аддзела
Сямёнава Вольга Фёдараўна – галоўны спецыяліст
тэл. 8 (0212) 25-00-64, каб. 701

 ІНФАРМАЦЫЯ
пра адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляе Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Віцебскай вобласці
па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200
«Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна     

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Структурнае падраздзяленне (камісія), у якое грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (альбо) звесткі, якія грамадзянін прадстаўляе для ажыццяўлення працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

РАЗДЗЕЛ 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1 прыняцце рашэння:

1.1.5. Аб прыняцці на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб раздзяленні (аб'яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

Камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

(звяртацца
Гуляева А.Ю.
каб. 808,
тэл. 8 (0212)
23-61-65)   

заява

пашпарты альбо іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (альбо) якія знаходзіліся (знаходзяцца) на такім уліку, – пры прыняцці на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, унясенні змяненняў у склад сям'і (у выпадку павелічэння складу сям'і), з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, уключэнні ў асобныя спісы ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, раздзяленні (аб'яднанні) чаргі, пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

пашпарты альбо іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетнix грамадзян, якія застаюцца знаходзіцца на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў пасля змяншэння складу сям'і, – пры ўнясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям'і)

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае альбо першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі пра даход і маёмасць кожнага члена сям'і – пры прыняцці на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі аб наяўнасці ў грамадзяніна захворванняў, указаных у пераліку, які вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя, пры наяўнасці якіх прызнаецца немагчымым яго сумеснае пражыванне з другімі грамадзянамі ў адным пакоі альбо аднапакаёвай кватэры, – пры прыняцці грамадзян на ўлік асоб, якія маюць патрэбу у паляпшэнні жыллёвых умоў, па падставе, прадугледжанай падпунктам 1.7 пункта 1 артыкула 36 Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь

згода паўналетняга члена сям'і, на якога праводзіцца пераафармленне чаргі

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. Пра зняцце грамадзян з уліку асоб, якія маюць патрэбу ў  паляпшэнні жыллёвых умоў

Камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

(звяртацца Сабалеўская А.А.
каб. 706,
тэл. 8 (0212)
43-68-98) 

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1. Пра тое, што грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў  паляпшэнні жыллёвых умоў

Камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

(звяртацца Сабалеўская А.А.
каб. 706, 
тэл. 8 (0212)
 43-68-98)

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.9. Пра прадастаўленне (непрадастаўленне) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылога памяшкання

Аддзел фінансаў

(звяртацца 
Каралькова Н.А.
каб. 606, 
тэл. 8 (0212)
 43-69-66)

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

РАЗДЗЕЛ 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1 Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

(звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.
каб. 701, 
тэл. 8 (0212)
 25-00-64)

  

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі пра месца працы, службы і пасаду, якую займае грамадзянін

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

(звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.
каб. 701, 
тэл. 8 (0212)
 25-00-64)

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі пра перыяд працы, службы

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

(звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.
каб. 701,   
тэл.8 (0212)
 25-00-64)

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі пра памер заработнай платы (грашовага спажытку, штомесячнага грашовага забеспячэння)

Аддзел фінансаў

(звяртацца 
Каралькова Н.А.
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
 43-69-66)    

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл. 8 (0212)
25-00-64)

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу,

лісток непрацаздольнасці 

даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл. 8 (0212)
25-00-64)

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, якія могуць засведчыць асобу даведка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (якія ўдачарылі) дзіця ва ўзросце да 6 месяцаў, назначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь і рэгістрацыя яго нараджэння праведзена органам, рэгіструючым акты грамадзянскага стану, Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіця, дакументы і (альбо) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (альбо) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне аднаго з бацькоў, усынавіцеля (удачарыліцеля), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (альбо) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзены статус бежанца альбо прытулак ў Рэспубліцы Беларусь), – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь і (альбо) рэгістрацыя яго нараджэння праведзена кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы

пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзены статус бежанца альбо прытулак ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сямей, якія ўсынавілі (якія ўдачарылі) дзяцей (прадстаўляецца на ўсыноўленае (удачаронае) дзіця (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні якога (якіх) заяўнік звяртаецца за прызначэннем дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці (прадстаўляецца на ўсіх падапечных дзяцей)

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбу

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу альбо іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сямей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькаў (усынавіцеляў (удачарыліцеляў), апекуноў) альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

дакументы і (альбо) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпа, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці папраўчай калоніі – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў прызначаных установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпа

дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў вобласці сацыяльнай абароны, – для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць альбо якія ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, пастаянна не пражываючых на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцу жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1  месяц

аднаразова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл. 8 (0212)
25-00-64)

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу альбо пасведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 
1  месяц

аднаразова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл. 8 (0212)
25-00-64)

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей-не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню, у зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

даведка аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) - для асоб , якія знаходзяцца ў такім адпачынку

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачыхі) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і, усыновителю (удочерителю) дзіцяці - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) або спыненні прадпрымальніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты ( даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіця з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу

дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)       

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1  месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 год

2.9.1 Прызначэнне дапамогі сем’ям на  дзяцей ва ўзросце ад  3 да 18 гадоў у  перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да   3 гадоў

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл.8 (0212)
25-00-64)

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - прадстаўляецца на адно дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) або прыпынілі прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам) у поўнай сям'і, бацькам, усынавіцелем (удачарыцелем)

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай    

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставін, якія цягнуць за сабой прыпыненне выплаты дапамогі

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сямей

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл. 8 (0212)
25-00-64)

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным годзе, папярэднім годзе звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля (удачаральніка), апекуна (папячыцеля)

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

 дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай       

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 31 ліпеня альбо 
па 31 снежня каляндарнага года, у якім была прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл. 8 (0212)
25-00-64)

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў) у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна даглядае дзіця

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл. 8 (0212)
25-00-64)

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц 

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапамог па часовай непрацаздольнасці

(звяртацца
Каралькова Н.А.,
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66,

Сямёнава В.Ф.,
каб. 701,
тэл. 8 (0212)
25-00-64)

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц 

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі пра памер дапамогі на дзяцей і перыяд яе выплаты

Аддзел фінансаў

(звяртацца 
Каралькова Н.А.
каб. 606, 
тэл. 8 (0212)
 43-69-66)  

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.18.1 Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей Аддзел фінансаў
(звяртацца 
Каралькова Н.А.
каб. 606, 
тэл. 8 (0212)
 43-69-66)  
пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу  

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова 

2.19. Выдача даведкі пра выхад на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і прыпыненне выплаты дапамогі

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

(звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.
каб. 701, 
тэл. 8 (0212)
25-00-64)    

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі пра ўтрыманне аліментаў і іх памеры

Аддзел фінансаў

(звяртацца
Каралькова Н.А.
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
 43-69-66)    

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі пра адсутнасць забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Камiсiя па аздараўленні і санаторна-курортнаму лячэнню 

(звяртацца
Сініцкая В.А.,
каб. 605,
тэл. 8 (0212)
23-60-54,

Касцюкова В.В.,
каб. 603,
тэл. 8 (0212)
43-68-99)

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі пра знаходжанне ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

(звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.
каб. 701, 
тэл. 8 (0212)
 25-00-64)

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі пра перыяд, за які была выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Аддзел фінансаў

(звяртацца
Каралькова Н.А.
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне

Аддзел фінансаў

(звяртацца
Каралькова Н.А.
каб. 606,
тэл. 8 (0212)
 43-69-66)   

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу заяўніка

даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў эспубліцы Беларусь пасведчанне пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнне (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)
даведка пра тое, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

працоўная кніжка і (або) іншыя дакументы аб стажы працы памерлага (пры іх наяўнасці) - у выпадку смерці асобы, на якое па дадзеных індывідуальнага (персаніфікуе) уліку дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне распаўсюджвалася менш за 10 гадоў

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –
1 месяц

аднаразова

2.35.1 Выплата аднаразовай дапамогі ў выпадку смерці дзяржаўнага грамадзянскага служачага Аддзел фінансаў
(звяртацца 
Каралькова Н.А.
каб. 606,
тэл. 8 (0212)         43-69-66)

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, якія могуць засведчыць асобу

дакументы, якія пацвярджаюць заключэнне шлюбу, блізкія роднасныя адносіны

пасведчанне аб смерці

копія працоўнай кніжкі альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць апошняе месца дзяржаўнай грамадзянскай службы нябожчыка

10 дзён з дня падачы заявы

адначасова

2.44. Выдача даведкі пра невыдзяленне пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

Камiсiя  па аздараўленні і санаторна-курортнаму лячэнню 

(звяртацца
Сініцкая В.А.,
каб. 605,
тэл. 8 (0212)
23-60-54,

Касцюкова В.В.,
каб. 603,
тэл. 8 (0212)
43-68-99)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 РАЗДЗЕЛ 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛОЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРУ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з заяўніка запазычанасці па падатках, іншых нявыкананых абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

Аддзел фінансаў
(звяртацца
Каралькова Н.А.

каб. 606,
тэл. 8 (0212)
43-69-66)  

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу, альбо іх копіі

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падаткавай) праверкі, запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 
1 месяц

6 месяцаў

18.13. Выдача даведкі пра даходы, пра вылічаныя і ўтрыманыя сумы падаходнага падатку з фізічных асоб

Аддзел фінансаў
(звяртацца
Каралькова Н.А.

каб. 606,
тэл. 8 (0212)
 43-69-66)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу 

у дзень звароту

бестэрмінова
*Іншыя дакументы і (альбо) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Віцебскай вобласці, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна.

У выпадку, калі для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, якая ў адпаведнасці з гэтым пералікам павінна ажыццяўляцца бясплатна, патрабуецца запыт дакументаў і (альбо) звестак ад дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, за выдачу якіх прадугледжана плата, і грамадзянамі не прадстаўлены такія дакументы і (альбо) звесткі самастойна, грамадзяне аплачваюць выдачу запытаных дакументаў і (альбо) звестак. (часта другая зноскі <**> ўведзена Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19.04.2012 № 197)


Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
210601, г. Віцебск, вул. Леніна, 10а
vitebsk@belstat.gov.by
www.facebook.com/vitebskbelstat