Адміністрацыйныя працэдуры

Пералік
 адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляе
 Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Віцебскай вобласці
 па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200
«Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

  

№ пункту па пераліку

Назва адміністрацыйнай працэдуры

РАЗДЗЕЛ 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1. Прыняцце рашэнняў:

1.1.5.

пра пастаноўку на ўлік (аднаўленне на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.5.1

пра ўнясенне змяненняў у склад сям’і, з якой грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям’і)

1.1.5.2

пра ўнясенне змяненняў у склад сям’і, з якой грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям’і)

1.1.5.3

пра ўключэнне ў асобныя спісы ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.6.

пра раздзяленне (аб’яднанне) чаргі, пра пераафармленне чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям’і

1.1.7.

пра зняцце грамадзян з уліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1.

пра тое, што грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.3.9.

пра прадастаўленне (непрадастаўленне) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылога памяшкання

РАЗДЗЕЛ 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1.

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

2.2.

Выдача даведкі пра месца працы, службы і пасаду, якую займае грамадзянін

2.3.

Выдача даведкі пра перыяд працы, службы

2.4

Выдача даведкі пра памер заработнай платы (грашовага спажытку, штомесячнага грашовага забеспячэння)

2.5.

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

2.6.

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2.8.

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у  арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

2.9.

Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

2.9.1

Прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

2.12.

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сямей

2.13.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

2.14.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна даглядае дзіця

2.16.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

2.18.

Выдача даведкі пра памер дапамогі на дзяцей і перыяд яе выплаты

 2.18.1Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей

2.19.

Выдача даведкі пра выхад на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і прыпыненне выплаты дапамогі

2.20.

Выдача даведкі пра ўтрыманне аліментаў і іх памеры

2.24.

Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

2.25.

Выдача даведкі пра знаходжанне ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

2.29.

Выдача даведкі пра перыяд, за які была выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

2.35.

Выплата дапамогі на пахаванне

2.44.

Выдача даведкі пра невыдзяленне пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

РАЗДЗЕЛ 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛОЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРУ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ

18.7.

Выдача даведкі пра наяўнасць (адсутнасць) выканаўчых лістоў і (альбо) іншых патрабаванняў пра спагнанне з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязаннях перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання пра выхад з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

18.13. 

 Выдача даведкі пра даходы, пра вылічаныя і ўтрыманыя сумы падаходнага падатку з фізічных асоб

 

Заўвага. Інфармацыя пра парадак ажыццяўлення канкрэтнай адміністрацыйнай працэдуры і ўзоры заяў размешчаны на стэндзе. 
Пісьмовыя заявы прымаюцца з 8.00 г. да 17.00 г.

Тэлефоны для даведак:

Камісія па жыллёвых пытаннях
Шруб Наталля Алегаўна – намеснік начальніка Галоўнага упраўлення
тэл. 23-61-45, каб. 807
Сабалеўская Алена Анатольеўна – начальнік аддзела статыстыкі інвестыцый і будаўніцтва
тэл. 43-68-98, каб. 706


Камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні работнікаў
Сіўцова Яна Мікалаеўна – вядучы спецыяліст аддзела статыстыкі прамысловасці, навукі і інавацый
тэл. 43-69-62, каб. 605
Старасценка Таццяна Валер'еўна – галоўны спецыяліст аддзела статыстыкі працы 
тэл. 43-69-78, каб. 203


Аддзел фінансаў
Кунгурава Святлана Міхайлаўна – вядучы бухгалтар
Шамко Алена Віктараўна – вядучы бухгалтар
тэл. 43-69-66, каб. 606


Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы:
Дзянісенка Аксана Генадзьеўна – намеснік начальніка аддзела
Сямёнава Вольга  Фёдараўна – галоўны спецыяліст
тэл. 43-69-77, каб. 701

 ІНФАРМАЦЫЯ
пра адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляе Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Віцебскай вобласці
па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200
«Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна     

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Структурнае падраздзяленне (камісія), у якое грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (альбо) звесткі, якія грамадзянін прадстаўляе для ажыццяўлення працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

РАЗДЗЕЛ 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1 прыняцце рашэння:

1.1.5. Пра пастаноўку на ўлік (аднаўленне на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях (звяртацца
Шруб Н.А.

каб. 807,
тэл. 23-61-45)   

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнне непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i  (альбо) стаялі на такім уліку

дакументы, якія могуць пацвердзіць права на   пазачарговае альбо першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, –
у выпадку наяўнасці такога права

звесткі пра даход і маёмасць кожнага члена сям'і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх   даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.51. Пра ўнясенне змяненняў у склад сям’і, з якой грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў  паляпшэнні жыллёвых умоў 
(у выпадку павелічэння складу сям’і)

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях (звяртацца Сабалеўская А.А.

каб. 706,
тэл. 43-68-98)  

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнне непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i   (альбо) стаялі на такім уліку

дакументы, якія могуць пацвердзіць права на   пазачарговае альбо першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у  выпадку наяўнасці такога права

звесткі пра даход і маёмасць кожнага члена сям'і – пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

1.1.52. Пра ўнясенне змяненняў у склад сям’і, з якой грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў   жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям’і)

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях (звяртацца Сабалеўская А.А.

каб. 706,
тэл. 43-68-98) 

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

1.1.53. Пра ўключэнне ў асобнвыя спісы ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях (звяртацца Сабалеўская А.А.

каб. 706,
тэл. 43-68-98)  

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнне непаўналетніх дзяцей

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае альбо першачарговае прадастаўлення жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі пра даход і маёмасць кожнага члена сям'і – пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

1.1.6. Пра раздзяленне (аб’яднанне) чаргі, пра пераафармленне чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям’і

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях (звяртацца Сабалеўская А.А.

каб. 706,
тэл. 43-68-98) 

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнне непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (альбо) стаяць на такім уліку

дакументы, якія могуць пацвердзіць права на пазачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі пра даход і маёмасць кожнага члена сям'і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. Пра зняцце грамадзян з уліку асоб, якія маюць патрэбу ў  паляпшэнні жыллёвых умоў

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях (звяртацца Сабалеўская А.А.

каб. 706,
тэл. 43-68-98) 

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1. Пра тое, што грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў  паляпшэнні жыллёвых умоў

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях (звяртацца Сабалеўская А.А.

каб. 706,
тэл. 43-68-98)

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.9. Пра прадастаўленне (непрадастаўленне) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылога памяшкання

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

РАЗДЗЕЛ 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1 Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы (звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.

 каб. 701,
тэл.43-69-77)

  

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі пра месца працы, службы і пасаду, якую займае грамадзянін

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы (звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.

 каб. 701,
тэл.43-69-77)

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі пра перыяд працы, службы

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы (звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.

 каб. 701,
тэл.43-69-77)

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі пра памер заработнай платы (грашовага спажытку, штомесячнага грашовага забеспячэння)

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)    

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу,

лісток непрацаздольнасці 

даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)    

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (удачарылі) дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў, прызначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне з бацькоў, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь,

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь , - для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца на ўсыноўленага (удачаронага) дзіцяці (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні да якога (якіх) заяўнік звяртаецца за прызначэннем дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці (уяўляецца на ўсіх падапечных дзяцей)

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіця з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу

дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой У Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1  месяц

аднаразова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)    

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу альбо пасведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 
1  месяц

аднаразова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)    

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей-не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню, у зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

даведка аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) - для асоб , якія знаходзяцца ў такім адпачынку

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачыхі) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і, усыновителю (удочерителю) дзіцяці - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) або спыненні прадпрымальніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты ( даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіця з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу

дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)       

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1  месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 год

2.9.1 Прызначэнне дапамогі сем’ям на  дзяцей ва ўзросце ад  3 да 18 гадоў у  перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да   3 гадоў

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)   


заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - прадстаўляецца на адно дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) або прыпынілі прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам) у поўнай сям'і, бацькам, усынавіцелем (удачарыцелем)

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай    

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставін, якія цягнуць за сабой прыпыненне выплаты дапамогі

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сямей

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)    

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным годзе, папярэднім годзе звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля (удачаральніка), апекуна (папячыцеля)

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

 дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай       

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 31 ліпеня альбо 
па 31 снежня каляндарнага года, у якім была прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)   

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў) у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна даглядае дзіця

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)    

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц 

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)   

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц 

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі пра памер дапамогі на дзяцей і перыяд яе выплаты

Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)  

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.18.1 Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей Аддзел фінансаў (звяртацца 
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.
каб. 606,
тэл. 43-69-66)
пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу  

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова 

2.19. Выдача даведкі пра выхад на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і прыпыненне выплаты дапамогі

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы (звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.

каб. 701,
тэл. 43-69-77)    

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі пра ўтрыманне аліментаў і іх памеры

Аддзел фінансаў
(звяртацца
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)    

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі пра адсутнасць забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

камiсiя  па аздараўленні і санаторна-курортнаму лячэнню 

(звяртацца
Сіўцова Я.М.,
каб. 605,
тэл. 8 (0212)
43-69-62,

Старасценка Т.В.,
каб. 203,
тел. 8 (0212)
43-69-78)

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі пра знаходжанне ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы (звяртацца
Дзянісенка А.Г.,
Сямёнава В.Ф.

каб. 701,
тэл.43-69-77)

 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі пра перыяд, за які была выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Аддзел фінансаў
(звяртацца
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне

Аддзел фінансаў
(звяртацца
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)   

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу заяўніка

даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў эспубліцы Беларусь пасведчанне пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнне (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)
даведка пра тое, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

працоўная кніжка і (або) іншыя дакументы аб стажы працы памерлага (пры іх наяўнасці) - у выпадку смерці асобы, на якое па дадзеных індывідуальнага (персаніфікуе) уліку дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне распаўсюджвалася менш за 10 гадоў

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –
1 месяц

аднаразова

2.44. Выдача даведкі пра невыдзяленне пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

камiсiя  па аздараўленні і санаторна-курортнаму лячэнню 

(звяртацца
Сіўцова Я.М.,
каб. 605,
тэл. 8 (0212)
43-69-62,

Старасценка Т.В.,
каб. 203,
тел. 8 (0212)
43-69-78)   

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 РАЗДЗЕЛ 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛОЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРУ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з заяўніка запазычанасці па падатках, іншых нявыкананых абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

Аддзел фінансаў
(звяртацца
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)  

заява

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу, альбо іх копіі

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падаткавай) праверкі, запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 
1 месяц

6 месяцаў

18.13. Выдача даведкі пра даходы, пра вылічаныя і ўтрыманыя сумы падаходнага падатку з фізічных асоб

Аддзел фінансаў
(звяртацца
Кунгурава С.М.,
Шамко А.В.

каб. 606,
тэл. 43-69-66)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу 

у дзень звароту

бестэрмінова
*Іншыя дакументы і (альбо) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Віцебскай вобласці, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна.

У выпадку, калі для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, якая ў адпаведнасці з гэтым пералікам павінна ажыццяўляцца бясплатна, патрабуецца запыт дакументаў і (альбо) звестак ад дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, за выдачу якіх прадугледжана плата, і грамадзянамі не прадстаўлены такія дакументы і (альбо) звесткі самастойна, грамадзяне аплачваюць выдачу запытаных дакументаў і (альбо) звестак. (часта другая зноскі <**> ўведзена Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19.04.2012 № 197)


Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
210601, г. Віцебск, вул. Леніна, 10а
Эл. пошта: vitebsk@belstat.gov.by
ГСУ Віцебскай вобл. ў Facebook www.facebook.com/vitebskbelstat