Палажэнне аб Галоўным статыстычным упраўленні Віцебскай вобласці

Палажэнне аб Галоўным статыстычным ўпраўленні Віцебскай вобласці

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 

1. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Віцебскай вобласці (далей - Галоўнае ўпраўленне) з'яўляецца тэрытарыяльным органам дзяржаўнай статыстыкі, ажыццяўляе рэгуляванне і кіраванне дзяржаўнай статыстыкай ў Віцебскай вобласці.

 

Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца дзяржаўным органам, падпарадкаваным непасрэдна Нацыянальнаму статыстычнаму камітэту Рэспублікі Беларусь (далей - Белстат).

2. Галоўнае ўпраўленне ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, законамі, актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным стандартам Рэспублікі Беларусь СТБ ISO 9001-2015 «сістэмы менеджменту якасці. Патрабаванні», ацверджаным пастановай Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 58, іншымі актамі заканадаўства, загадамі, указаннямі Белстата, дакументамі сістэмы менеджменту якасці органаў дзяржаўнай статыстыкі (далей - СМЯ), сапраўдным палажэннем і незалежна пры ажыццяўленні дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці.

3. Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае бягучы (разліковы) рахунак і іншыя рахункі ў банках, пячатку і бланкі з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем.

 

4. У структуру Галоўнага ўпраўлення ўваходзяць аддзелы статыстыкі ў раёнах і гарадах.

5. Фінансаванне дзейнасці Галоўнага ўпраўлення ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам.

 

6. Маёмасць Галоўнага ўпраўлення знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь і замацавана за ім на праве аператыўнага кіравання.

 

ГЛАВА 2

АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ, ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

7. Асноўнымі задачамі Галоўнага ўпраўлення з'яўляюцца:

7.1. ажыццяўленне дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці з захаваннем прынцыпаў дзяржаўнай статыстыкі;

7.2. задавальненне патрэбы грамадства, дзяржавы і міжнароднай супольнасці ў афіцыйнай статыстычнай інфармацыі.

  

8. Галоўнае ўпраўленне мае права:

  

8.1. атрымліваць на бязвыплатнай аснове ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый інфармацыю, у тым ліку адміністрацыйныя даныя, неабходную для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

 

8.2. атрымліваць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, звесткі з Адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, іншых рэгістраў (рэестраў), баз (банкаў) даных, вядзенне якiх ажыццяўляецца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, а пры правядзенні праверак таксама з баз (банкаў) даных правяраемых суб'ектаў;

  

8.3. фарміраваць і весці статыстычны рэгістр;

  

8.4. атрымліваць на бязвыплатнай аснове, калi iншае не ўстаноўлена заканадаўствам, ад рэспандэнтаў першасныя статыстычныя даныя, у тым ліку інфармацыю, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, у аб'ёме і тэрміны, названыя ў формах дзяржаўных статыстычных назіранняў;

  

8.4.збіраць, апрацоўваць, захоўваць персанальныя даныя фізічных асоб, атрымліваць персанальныя даныя фізічных асоб ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, а таксама выкарыстоўваць такія даныя без пісьмовай згоды фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

  

8.5. атрымліваць у парадку, устаноўленым Белстатам, ад дзяржаўных арганізацый, упаўнаважаных на вядзенне дзяржаўнай статыстыкі, на бязвыплатнай аснове першасныя статыстычныя даныя і афіцыйную статыстычную інфармацыю па праведзеным нецэнтралізаваным дзяржаўным статыстычным назіранням;

  

8.6. правяраць дакладнасць першасных статыстычных даных шляхам супастаўлення іх з данымі першасных уліковых і іншых дакументаў, наведваць з гэтай мэтай тэрыторыю і памяшканні (акрамя жылых) дзяржаўных органаў, iншых арганiзацый (за выключэннем арганiзацый, якія ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь карыстаюцца дыпламатычным імунітэтам), іх адасобленых падраздзяленняў, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў;

  

 8.7.атрымліваць ад рэспандэнтаў неабходныя тлумачэнні і матэрыялы ў выпадку выяўлення скажэнняў ў даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці;

  

8.8. даваць рэспандэнту абавязковыя для выканання ўказанні аб ліквідацыі выяўленых скажэнняў ў даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці і ўносіць адпаведныя змены ў афіцыйную статыстычную інфармацыю;

  

8.9. прымаць у межах сваёй кампетэнцыі рашэнні, абавязковыя для выканання рэспандэнтамі, у тым ліку змяняць рэспандэнтам парадак прадстаўлення першасных статыстычных даных;

  

8.10. даваць тлумачэнні аб арганізацыі і вядзенні дзяржаўнай статыстыкі ў Віцебскай вобласці, аб выкарыстанні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі, каментаваць няправільнае выкарыстанне або трактоўку афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

  

8.11. прыцягваць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, юрыдычных і фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў;

  

8.12. ажыццяўляць супрацоўніцтва са статыстычнымі органамі замежных дзяржаў і міжнароднымі арганізацыямі ў галіне статыстыкі;

  

8.13. распаўсюджваць на платнай аснове, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўствам, афіцыйную статыстычную інфармацыю і аказваць іншыя інфармацыйныя паслугі праз дзяржаўныя арганізацыі, падпарадкаваныя Белстату;

  

8.14. карыстацца іншымі правамі, прадугледжанымі заканадаўствам.

9. Галоўнае ўпраўленне, у адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі, абавязана:

9.1. ва ўстаноўленым парадку ўносіць у Белстат прапановы па ўдасканаленні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі для арганізацыі і правядзення цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў і фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

  

9.2. прымаць удзел у распрацоўцы праектаў стратэгіі развіцця дзяржаўнай статыстыкі і праграмы статыстычных работ;

  

9.3. арганізоўваць і праводзіць цэнтралізаваныя дзяржаўныя статыстычныя назіранні;

  

9.4. забяспечваць рэспандэнтаў на бязвыплатнай аснове бланкамі формаў цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў, указаннямі па іх запаўненні ў колькасці, неабходным для іх прадстаўлення на папяровым носьбіце ў адрасы, названыя ў гэтых формах, і (або) прадастаўляць рэспандэнтам доступ да спецыялізаванага праграмнага забеспячэння для складання і прадстаўлення формаў цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў у выглядзе электроннага дакумента;

  

9.5. ажыццяўляць метадалагічнае кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў;

  

9.6. забяспечваць канфідэнцыяльнасць першасных статыстычных даных і іх выкарыстанне ў мэтах выканання задач дзяржаўнай статыстыкі;

  

9.6.1 фарміраваць афіцыйную статыстычную інфармацыю;

  

9.7. прадстаўляць афіцыйную статыстычную інфармацыю мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, Саветам дэпутатаў, тэрытарыяльным органам дзяржаўнага кіравання Віцебскай вобласці, а таксама распаўсюджваць афіцыйную статыстычную інфармацыю іншым карыстальнікам у парадку, устаноўленым заканадаўствам;

  

9.8. забяспечваць роўны доступ карыстальнікаў да афіцыйнай статыстычнай інфармацыі і метадалогіі яе фарміравання;

  

9.9. забяспечваць вядзенне баз (банкаў) даных афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.10. забяспечваць функцыянаванне інфармацыйных сістэм, якія выкарыстоўваюцца ў органах дзяржаўнай статыстыкі;

  

9.11. забяспечваць захаванасць інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана;

  

9.12. ва ўстаноўленым парадку разглядаць звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама юрыдычных асоб па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Галоўнага ўпраўлення;

  

9.13. забяспечваць мабілізацыйную падрыхтоўку Галоўнага ўпраўлення, а таксама кантроль і каардынацыю дзейнасці аддзелаў статыстыкі ў раёнах і гарадах па іх мабiлiзацыйнай падрыхтоўцы;

  

9.131ажыццяўляць дзяржаўную статыстычную дзейнасць у дпаведнасці з патрабаваннямі дакументаў СМЯ;

  

9.14. выконваць iншыя абавязкi ў адпаведнасцi з заканадаўствам.


ГЛАВА 3

ОРГАНЫ КІРАВАННЯ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

10. Галоўнае ўпраўленне ўзначальвае начальнік, які прызначаецца на пасаду i вызваляецца ад пасады Старшынёй Белстата.

  

11. Начальнік Галоўнага ўпраўлення падпарадкоўваецца Старшыні Белстата.

  

12. Начальнік Галоўнага ўпраўлення мае двух намеснікаў, у тым ліку аднаго першага.

Намеснікі начальніка Галоўнага ўпраўлення прызначаюцца на пасады i вызваляюцца ад пасад Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

13. Начальнік Галоўнага ўпраўлення:

  

13.1. кіруе дзейнасцю Галоўнага ўпраўлення і нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на Галоўнае ўпраўленне задач;

  

13.2. зацвярджае структуру i штатны расклад Галоўнага ўпраўлення ў межах устаноўленай агульнай колькасці работнікаў Галоўнага ўпраўлення і фонду аплаты іх працы ў парадку, якi вызначаецца Белстатам;

  

13.3. размяркоўвае абавязкi памiж намеснікамі начальніка Галоўнага ўпраўлення, вызначае паўнамоцтвы кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення;

13.4. зацвярджае палажэннi аб структурных падраздзяленнях Галоўнага ўпраўлення; 

13.5. выключаны; 

13.6. прымае на работу i звальняе работнiкаў Галоўнага кіравання ў адпаведнасці з заканадаўствам; 

13.7. арганізоўвае падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі работнікаў Галоўнага ўпраўлення; 

13.8. ва ўстаноўленым парадку ўносіць у Белстат прадстаўленні аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі, прысваенні ганаровых званняў і ўжыванні іншых формаў заахвочвання да работнікаў Галоўнага ўпраўлення;

13.9. рэалізуе ў адпаведнасці з заканадаўствам, у межах сваёй кампетэнцыі, права на валоданне, карыстанне і распараджэнне дзяржаўнай маёмасцю, якая адносіцца да рэспубліканскай уласнасці;

  

13.10. дзейнічае без даверанасці ад імя Галоўнага ўпраўлення, прадстаўляе яго інтарэсы ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем, у парадку, устаноўленым заканадаўствам, распараджаецца сродкамі і маёмасцю Галоўнага ўпраўлення, адкрывае рахункі ў банках, заключае дагаворы ў межах сваёй кампетэнцыі;

  

13.11. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўствам.

  

14. У Галоўным упраўленні ствараецца калегія, у склад якой уваходзяць начальнік Галоўнага ўпраўлення (старшыня калегіі), яго намеснікі, кіраўнікі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення.

Колькасць і персанальны склад калегіі зацвярджаюцца Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

Пасяджэнні калегіі праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз у месяц. У адсутнасць начальніка Галоўнага ўпраўлення пасяджэнне калегіі праводзіцца яго першым намеснікам.

Пасяджэнне калегіі лічыцца правамоцным, калі на ім прысутнічае не менш як дзве трэці членаў калегіі.

Рашэння калегіі прымаюцца простай большасцю галасоў яе членаў, прысутных на пасяджэнні, і афармляюцца пратаколамі. У выпадку роўнасці галасоў прынятым лiчыцца рашэнне, за якое прагаласаваў старшынствуючы.


Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
210601, г. Віцебск, вул. Леніна, 10а
Эл. пошта: vitebsk@belstat.gov.by
ГСУ Віцебскай вобл. ў Facebook www.facebook.com/vitebskbelstat